مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی کار آفرینان همکار امین برگزار شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی کار آفرینان همکار امین برگزار شد.

مجمع عمومی عادی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی از ساعت 0800 روز پنج شنبه مورخ 95/10/16 و با رسیدن اعضاء به حد نصاب مقرر تشکیل گردید . در ابتدا رئیس هیات مدیره  جلسه را افتتاح و سپس با رای اعضاء حاضر هیات رئیسه مجمع متشکل از رئیس ، نائب رئیس ، چهار نفر ناظر و یک نفر منشی ( جمعاً هفت نفر )  انتخاب و در محل های تعیین شده  استقرار یافتند . رئیس مجمع با اعلام تعداد حاضرین ( اعم از اصیل و وکیل ) رسمیت جلسه را اعلام و بر اساس آگهی دعوت منتشره ، اولین  دستور مبنی بر انتخاب اعضاء جدید هیات مدیره شرکت تعاونی  مطرح و بر اساس زمان در نظر گرفته شده و بر مبنا حروف الفبا به  معرفی خود پرداختند . با اتمام سخنان داوطلبان تصدی سمت هیات مدیره ، دومین دستور با موضوع انتخاب بازرس اصلی و علی البدل  مطرح و نامزدهای انتخابی به همان شیوه دستور اول به معرفی خویش اقدام نمودند . با خاتمه بیانات نامزدهای انتخاباتی رای گیری با ورقه و به صورت مخفی به عمل آمد که پس از شمارش آن ها ، به ترتیب آقایان : 1- مصطفی مکاوی پور 2- ارسلان منعم 3- اسد پیرایه جو 4- مهدی ریخته گر 5- محمد اصغری 6- علیرضا اسمعیلی 7- محمد علی پشنگ پور به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقایان : 1- حسین لبافی 2- سید رسول حسینی 3- مصطفی شهرابی 4- حمید رضا هاشمی به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره و هم چنین آقای بهزاد خورشیدیان به عنوان بازرس اصلی و اقای عیسی خیری به عنوان بازرس علی البدل از سوی حاضران  در مجمع برگزیده شدند . مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم در ساعت 1300 همان روز خاتمه یافت .