برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی کار آفرینان همکار امین در ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 95/07/29 برگزار گردید.

مصوبات مجمع:


1 -  گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی به صورت مبسوط و جامع ارائه و پس از پاسخ به سوالات  مطروحه ، به هیات مدیره تا پایان سال جاری (1395) فرصت داده شد تا پس از تعیین تکلیف مطالبات معوق شرکت تعاونی از جمله سود سهام سال 1393و 1394 بانک قوامین و مشخص شدن میزان سود خالص قابل تقسیم ، نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اقدام نماید.
2-  برنامه و بودجه سال 1395 مورد تصویب واقع گردید .